logo Architectenbureau Francis Enkels

Architectuurbureau Francis Enkels

Blijf op de hoogte van ons allerlaatste nieuws • Hedendaagse bouwtechnieken met een vernieuwende variatie in vormgeving
  en materiaalgebruik (traditioneel, houtskelet, houtmassief, metaal…)
 • Hellende of platte daken
 • Duurzaam bouwen / BEN-woning
 • Harmonieus materiaalgebruik: traditioneel gevelmetselwerk, sierpleister (crepi), houtbekleding of ander plaatmateriaal
 • Van typische symmetrische gevelopbouw tot een volumespel van dakdoorbrekingen (dakkapellen), variatie in dakhellingen en/ of kroonlijsthoogtes
 • Enerzijds accent op de inkompartij/ anderzijds brede glaspartijen
  in de achtergevel
 • Houten carport/bijgebouw
 • Authentiek karakter (houten buitenschrijnwerk met typische luikjes en raamverdelingen) of zwart metalen (aluminium) buitenschrijnwerk gecombineerd met houten buitendeuren, authentieke materialen: recuperatiesteen al dan niet gekaleid of gebureerd
 • Vertrekkende van de bestaande structuur van de te verbouwen woning
  tot de realisatie van een moderne of pastoriewoning
 • Verbouwen van zonevreemde gebouwen of uitbreiden met nieuwbouw
 • Verbouwen van hoeves met stallen tot groepswoningbouw bestaande uit verschillende woonentiteiten
 • Bewaren van originele gevelmaterialen met isolatie en nieuwe draagstructuur aan de binnenzijde of het aanbrengen van isolatie tegen buitenschil
  en afwerken met gevelsteen, crepi, steenstrips of plaatmateriaal
 • Duurzaam verbouwen
 • Meergezinswoningen
 • Appartementen
 • Assistentiewoningen
 • Van rijwoningen …. tot woonwijken
 • Zowel voor sociale woningbouwsector als voor projectontwikkelaars
 • Duurzaam en betaalbaar wonen