enkels-logo

Taken van ons Architectenbureau:

Deze omvat het hele bouwtraject van schetsontwerp tot oplevering! Het hele bouwtraject kan door ons uitgevoerd worden of U kan kiezen voor een deel daarvan, zoals tot aan de ruwbouw winddicht. Het ontwerpwerk, tekenwerk (2D en 3D), bouwaanvragen, vergunningen en de bouwbegeleiding gebeuren allemaal in eigen beheer! Ik licht U graag alle mogelijkheden toe tijdens ons kennismakingsgesprek!

De werkwijze bestaat uit verschillende fases:

1.  Een vrijblijvend kennismakingsgesprek en bespreking raming ereloon
2.  Woon-en bouwprogramma
3.  Voorlopig ontwerp en raming woning
4.  Definitief ontwerp en opmaak bouwaanvraagdossier
5.  Opmaak van bestek , lastenboek en meetstaat
6.  Aanbesteding of verere besprekeking indien U zelf Uw huis wilt rechtzetten
7.  Keuze , aanstelling en controle van veiligheidscoördinator en EPB-verslaggever (kan ook door mij gedaan worden)
8.  Werktekeningen en detailtekeningen tijdens uitvoeringsfase en bouwbegeleiding
9.  Controle op de uitvoering van de werken
10.Controle op de rekeningen
11.Oplevering

Op specialisten wordt een beroep gedaan bij:

- afwerking van Uw hele woning (onderaannemers)
- moeilijke constructieberekeningen en stabiliteitsproblemen (ingenieur)
- bouwveiligheid (veiligheidscoördinator)
- EPB-verslaggeving (kan ook door mij gedaan worden of door een externe EPB- verslaggever)
- brandveiligheid (brandweer)
- eventuele binneninrichting (binnenhuisarchitekt)
- eventuele tuinaanleg (tuinarchitekt)


In de ontwerpfase wordt er rekening gehouden met een praktische en functionele inrichting van eventuele bestaande of nog aan te kopen meubels!

Login Sitebeheer