enkels-logo

UITLEG VERSCHILLENDE BOUWFASES

1.Het vrijblijvend kennismakingsgesprek

Tijdens dit eerste gesprek legt de klant zijn wensen en dromen aan mij voor en wordt dit gestaafd aan de stedenbouwkundige voorschriften en de financiële haalbaarheid! Er wordt gezocht naar eventuele aannemers , maar indien de klant zelf zijn woning gaat realiseren wordt de nodige informatie meegegeven!

2. Woon- en bouwprogramma

Voor ik start met het bouwproject heb ik verschillende gegevens nodig die U zelf aan mij kunt bezorgen of eventueel door mij kunt laten verzamelen. Het betreft hier gegevens als stedenbouwkundige voorschriften, erfdienstbaarheden, foto's, opmetingen, tekeningen van de bestaande toestand, bestemmingsplan en kadastrale gegevens, bodemgesteldheidsgegevens. Vervolgens verzamel ik verlangens van u als bouwheer zoals, de stijl, aantal ruimtes, welke materialen, welke uitrustingen! En welk budget U aan Uw toekomstige woning wil besteden, eventuele rechthebbende subsidie-aanvragen!

3. Voorlopig ontwerp en raming van de woning

Met dit plan krijgt u een zicht op uw toekomstige woning (met indeling en gevels) Hier wordt de materiaalkeuze, constructie-principe en kostenraming besproken

4. Definitief ontwerp en opmaak bouwaanvraagdossier

In deze fase wordt het plan volledig uitgewerkt en het volledig bouwaanvraagdossier afgeleverd, met het oog op het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning! Als architekt houdt ik steeds rekening met de uiteenlopende reglementeringen, wetten en normen die gelden! Aspecten die hieronder vallen zijn de stedenbouwkundige bepalingen i.v.m. de veiligheid op de werf, brandveiligheid, de isolatie- en ventilatienormen!

5. Opmaak van bestek, lastenboek en meetstaat

Voor het bestek wordt het plan helemaal gedetailleerd uitgerekend, diverse materiaalkeuze wordt neergeschreven in aard en hoeveelheid en maak ik een technische omschrijving voor het bouwwerk. Dit vormt samen een document waarin alle afspraken vastgelegd worden. Om een goede offerte van een aannemer te ontvangen en deze te kunnen vergelijken met andere offertes is een lastenboek en meetstaat onontbeerlijk. Het bestek wordt altijd in overleg met u opgesteld.

6. Aanbesteding

Desgewenst kan ik geschikte aannemers voor u selecteren, uitnodigen tot het uitbrengen van offertes, de ingediende offertes beoordelen en u adviseren in de aannemerskeuze. Eventueel is in deze fase een bezuinigingsronde noodzakelijk. Gebruikelijk is dat twee of drie aannemers een prijs maken aan de hand van de tekeningen en de technische omschrijving. De aannemer wordt in overleg gekozen en krijgt de opdracht .

Indien U graag zelf Uw woning wilt rechtzetten, wordt dit zorgvuldig besproken!

7. Keuze , aanstelling en controle veiligheidscoördinator en EPB- verslaggever

Sinds mei 2001 is het verplicht een veiligheidscoördinator aan te stellen wanneer je gaat bouwen of verbouwen en hiervoor beroep doet op twee of meer aannemers. De veiligheidscoördinator moet er voor zorgen dat het supplementair risico, dat ontstaat als gevolg van de interactie van verschillende aannemers wordt ingedijkt! U heeft dus iemand nodig met ervaring en beroepskennis. De coördinatie opdracht mag tijdens de ontwerpfase en uitvoering door dezelfde persoon vervuld worden.

Sinds januari 2006 is voor alle nieuwe gebouwen en alle vergunningsplichtige verbouwingswerken aan bestaande gebouwen, een Energie Prestatie Binnenklimaat verslag (EPB-verslag) nodig. Dit om wettelijke energie-, ventilatie-, en isolatienormen te bekomen!

De keuze, aanstelling en controle van deze personen wordt samen met U en mij besproken!

8.Werktekeningen en detailtekeningen tijdens uitvoeringsfase en bouwbegeleiding

In overleg met de belanghebbenden wordt er een tijdsplanning opgesteld. Meestal worden er werktekeningen en detailtekeningen vervaardigd zodat het plan geheel volgens wens uitgevoerd kan worden.

9. Controle en toezicht op de uitvoering van de bouwwerken

Tijdens de bouw kan ik de bouw begeleiden, controle en toezicht houden op het uitvoeren van het bouwwerk, meer- en minwerk beheren en het werk opleveren. Ik geef steeds bijstand en advies gedurende de hele bouwfase tot en met de oplevering!

10. Controle op de rekeningen

Alles staat beschreven in de opgemaakte meetstaat , lastenboek en bestek! Alles wordt dan daarom in alle openheid en eerlijkheid samen met aannemer, onderaannemers, bouwheer en mij als architekt besproken bij het krijgen en betalen van rekeningen.

11. Oplevering

Bij de oplevering van het werk ben ik aanwezig om samen met u het werk te controleren en om advies te geven of de aannemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan. We bekijken de hele woning of er nog eventuele aanpassingen en bijkomende werken moeten gebeuren, eer we overgaan tot aanvaarding van de bouwwerken.

bedenken

Het bedenken

 schetsen

Het schetsen

concept

Het concept

 dossier overhandiging

Dossier overhandiging

 eerste steen

 De eerste steen

 werfcontrole

 Werf-controle

 hoogtemeting

 Hoogtemeting

 veiligheidscoördinatie

 Veiligheidscoördinatie

 klanttevredenheid

 Klanttevredenheid

oplevering

De oplevering

 EPB-verslaggeving

EPB-verslaggeving

Login Sitebeheer